Privacystatement

Privacy Statement WSC Treech'42

WaterSportClub Treech‘42 (hierna: ‘wij’) heeft persoonlijke gegevens van u nodig om uw lidmaatschap zo goed mogelijk te kunnen administreren en presenteren. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW-gegevens, de gegevens van uw overige gezinsleden die lid van de vereniging zijn, de gegevens van uw caravan en/of de gegevens van uw boot.
Wij verwerken uw persoonsgegevens; wij verzamelen, gebruiken en bewaren ze. Dit doen wij in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

- alle leden van WaterSportClub Treech‘42;
- alle bezoekers van de website;
- alle passanten die een ligplaats in de jachthaven huren;
- iedereen die contact met ons opneemt.
Van wie en hoe ontvangen wij persoonsgegevens?
- van u, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt;
- van u, bijvoorbeeld als u lid wilt worden van onze vereniging.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken van alle leden van onze vereniging in elk geval deze persoonsgegevens:
- naam;
- adres- en woonplaatsgegevens;
- geboortedatum;
- geslacht;
- evt. beroep;
- nationaliteit;
- abonnementsklasse;
- boot of kano ja/nee;
- caravan ja/nee;
- stoelenkast ja/nee.

Wanneer bij ons bekend/als van toepassing verwerken wij ook:

- gegevens van de partner wanneer u uw partner hebt aangemeld als lid van de vereniging zoals bepaald in de statuten;
- gegevens van uw kind(eren) wanneer u uw kind(eren) hebt aangemeld als lid van de vereniging zoals bepaald in de statuten;
- gegevens van familieleden of personen waarvoor u verantwoordelijk bent, wanneer u familieleden of andere personen hebt aangemeld als lid van de vereniging zoals bepaald in de statuten.
- uw telefoonnummer;
- uw e-mailadres;
- uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen;
- gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd.

Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw lidmaatschap zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:
- Wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
• Niet van toepassing
- Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
• Het lidmaatschap van de vereniging;
• Het huishoudelijk reglement van de vereniging;
• De statuten van de vereniging.
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:
- uw toestemming;
- een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of voor het dagelijks beheer van de vereniging);
- het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Als dat noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:
- interne verstrekkingen aan vrijwilligers van de vereniging;
- belastingdienst;
- andere (semi-)overheidsinstanties zoals het UWV;
- derden die wij inschakelen om de vereniging zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren;
- de accountant van de vereniging.

Aan wie verstrekken wij géén persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens in geen geval verstrekken aan partijen die uw gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook.
De beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, als bestuur van de vereniging, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.
Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.


Verwerking buiten de Europese Unie

Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG.

 

Uw rechten

Op grond van de wet hebt u als lid van de vereniging rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

- recht op inzage;
- recht op rectificatie;
- recht op gegevens wissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’);
- recht op beperking van de verwerking;
- recht op overdraagbaarheid (ook bekend als recht op dataportabiliteit);
- recht van bezwaar.

U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten: twee voorbeelden

Wanneer u:
- wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage;
- van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.


Klacht indienen

U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht. U kunt hiervoor gebruik maken van onze Klachten en geschillenprocedure.
Intrekken van verleende toestemming
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw lidmaatschap zo goed mogelijk te kunnen administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.
Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.


Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van de vereniging goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van de vereniging bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookieverklaring.


Contact

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met Rian Pasmans, secretaris van onze vereniging. Hij is bereikbaar per email: siraterces.[antispam].@treech42.nl.

Wijzigingen

Het Bestuur van Watersportclub Treech’42 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Van iedere wijziging zal melding worden gemaakt op onze website. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring is door het Bestuur van Watersportclub Treech’42 vastgesteld in de Bestuursvergadering van 24 mei 2018.

WSC Treech'42

Watersportclub Treech'42 is gelegen in de Wijk Sint Pieter, Maastricht aan de oevers van de Maas.

Er wordt gezwommen, gerecreëerd, jeu de boules gespeeld, gekanood en gewaterskiëd. Bovendien worden er het hele jaar door leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Niet voor niets wordt Treech'42 " 't sjoenste plekske aon de Maos" genoemd.

ADRESGEGEVENS

WSC Treech'42
Hoge Kanaaldijk 70
6212 XS Maastricht

KVK-nummer: 40203213

Havenkantoor:
Sint Pietersluisweg 59
6212 XV Maastricht

BEL ONS

Havenmeester:
06-20317846

 

STUUR EEN EMAIL

E-mail bestuur:
ofni.[antispam].@treech42.nl


E-mail havenmeester:
retseemnevah.[antispam].@treech42.nl